Struktura Komendy Miejskiej Policji w Koninie - Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Policji w Koninie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

KIEROWNICTWO            

Komendant Miejski Policji w Koninie

mł. insp. Paweł Kiliańczyk

sekretariat tel. 63 247-21-15

 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie

podinsp. Mariusz Jaworski

sekretariat tel. 63 247-23-55

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie

nadkom. Roman Pankowski

sekretariat tel. 63 247-23-55

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału

podinsp. Dariusz Dutkowiak

 

Zastępcy Naczelnika Wydziału

nadkom. Piotr Miling

asp. szt. Sławomir Arend

sekretaria tel. 63 247-25-00

 

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY    

Naczelnik Wydziału

asp. szt. Robert Libertowski

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

podkom. Mariusz Kapela

sekretariat tel. 63 247-24-50

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ            

Naczelnik Wydziału

podinsp. Franciszek Kalus

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

podkom. Ewelina Urbaniak

 

sekretariat tel. 63 247-25-66

 

WYDZIAŁ PREWENCJI   

Naczelnik Wydziału

podinsp. Maciej Antas

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

kom. Wiktor Nawrocki

sekretariat tel. 63 247-24-70

 

WYDZIAŁ PATROLOWO - INTERWENCYJNY

Naczelnik Wydziału

podinsp. Roman Stencel

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

kom. Piotr Szczebelski

sekretariat tel. 63 247-21-60

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik Wydziału

nadkom. Jacek Kudliński

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

kom. Michał Gniewek

sekretariat tel. 63 247-24-76

 

WYDZIAŁ - SZTAB POLICJI        

Naczelnik Wydziału

podinsp. Artur Rychliński

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

st. asp. Łukaswz Majewski

sekretariat tel. 63 247-24-11

 

WYDZIAŁ OGÓLNY          

Naczelnik Wydziału

podinsp. Jolanta Skonieczna

sekretariat tel. 63 247-21-90

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY           

Naczelnik Wydziału

asp. szt. Dariusz Tomczak

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

Bogdan Michalak

sekretariat tel. 63 247-20-50

 

ZESPÓŁ DS. KONTROLI, SKARG I WNIOSKÓW

podinsp. Tomasz Wilczyńskiel. 63 247-21-36

podinsp. Grzegorz Gradowski tel. 63 247-21-16

podkom. Joanna Libertowska tel. 63 247-21-14

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wioletta Topolska tel. 63 247-21-24

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wioletta Topolska tel. 63 247-21-24

  

ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH    

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Anita Bednarkiewicz

tel. 63 247-20-24

Metryczka

Data publikacji 24.08.2015
Data modyfikacji 23.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Koninie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jankowski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Jankowski KMP Konin
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Jankowski
do góry